Valitse sivu

LATTEUSVAPAA VIESTIN KITEYTYS

“Viestintämme on huolella mietittyä ja hiottua.”

“Viestintämme on kaavamaista, tylsää ja latteaa.”

Ihme ja kumma – latteusvapaa viestin kiteytys on kovassa huudossa.

Ammattimaistuminen on tehnyt viestimisestä suunnitelmallista, standardoitua ja hallittua. Samalla se on tehnyt liian monen organisaation viestinnästä kaavamaista, turvallisuushakuista ja ehdottoman tylsää. Samasta muotista valettua. Viestintää, joka muutamaa sanaa – nimi, toimiala, tuote  – vaihtamalla voisi olla lähes kenen tahansa.

VIESTIN YKSINKERTAISTAMINEN VS. VIESTIN KITEYTYS

Yksinkertaistaminen on sitä, että asiaan ei viitsitä, jakseta tai osata perehtyä. Yksinkertaistaminen on putkiajattelua laput silmillä. Monimutkaisten asioiden piilottelua yksittäisten lauseiden tai tulkintojen taakse. Yksinkertaistaminen on vaihtoehdottoman totuuden julistamista. Populistit ovat usein loistavia yksinkertaistajia.

Viestin kiteytys vaatii asioihin perehtymistä. Tiedon hakemista eri lähteistä, näkökulmien etsimistä ja erilaisten näkemysten puntarointia. Olettamusten tekoa ja valmiutta muuttaa olettamuksia ymmärryksen kasvaessa. Kiteytys edellyttää oleellisten piirteiden, riippuvuuksien ja vuorovaikutussuhteiden tunnistamista. Työtä merkityksettömän kohinan erottamiseksi merkityksellisestä tiedosta.

MIHIN KITEYTYSTÄ TARVITAAN

Hälinä ja mölinä maailmassa on kasvanut niin paljon, että moni meistä miettii ainakin puolitosissaan digierakoitumista. Keskinkertaisuudelle valtava hälinämölinä on vakava uhka, mutta kirkkaille viesteille ja tarinoille tämä on mieletön mahdollisuus. Aitouden arvostuksen noustessa korostuvat rohkeus, rehellisyys ja inhimillisyys. Monimutkaisten ja pelottavienkin abstraktioiden maailmassa kaipaamme ymmärrystä ja ymmärrettävyyttä.

HÄLINÄ
ABSTRAKTIO
AITOUS

KITEYTTÄEN JA HAASTAEN

Satunnaisesti saan palautetta kyvystäni hahmottaa ja kiteyttää monimutkaisia asioita ja kokonaisuuksia sanoiksi tai kuviksi. En puhu nyt mistään mainosiskulauseista, vaan jäsennellyistä ja rytmikkäistä visualisoiduista yhteenvedoista, prosessikuvauksista ja strategioista.

Mistä tällainen taito on peräisin? Kiteytyksen taidon – kuten niin monen muun taidon – taustalla on:

  1. aito ja luontainen kiinnostus asiaan
  2. järkyttävä määrä harjoittelua ja tekemistä
  3. uteliaisuus ja innostusta ratkoa uusia haasteita saavutettujen taitojen avulla
  4. lukutaitoa ja ihmistuntemusta
  5. rohkeutta, itseluottamusta ja nöyryyttä

Haastankin sekä itseni että muut monimutkaisen tiedon kanssa tekemisissä olevat – erityisesti kaikki isot ja pienet pomot – rikkomaan kaavoja, käyttämään värikästä ja persoonallista kieltä ja antakaa inhimillisyydelle tilaa.

Sisällöllisesti ja visuaalisesti tylsä tieto haittaa lopulta eniten meitä ammattilaisia itseämme. Massamössön tuottamisen hoitavat pian robotit.